calculator
Home / Energy Conversion / Convert Btu (th) to Millijoule

Convert Btu (th) to Millijoule

Please provide values below to convert Btu (th) [Btu (th)] to millijoule [mJ], or vice versa.

switch
     


Btu (th) to Millijoule Conversion Table

Btu (th) [Btu (th)]Millijoule [mJ]
0.01 Btu (th)10543.499999744 mJ
0.1 Btu (th)105434.99999744 mJ
1 Btu (th)1054349.9999744 mJ
2 Btu (th)2108699.9999489 mJ
3 Btu (th)3163049.9999233 mJ
5 Btu (th)5271749.9998722 mJ
10 Btu (th)10543499.999744 mJ
20 Btu (th)21086999.999489 mJ
50 Btu (th)52717499.998722 mJ
100 Btu (th)105434999.99744 mJ
1000 Btu (th)1054349999.9744 mJ


How to Convert Btu (th) to Millijoule

1 Btu (th) = 1054349.9999744 mJ
1 mJ = 9.484516527E-7 Btu (th)

Example: convert 15 Btu (th) to mJ:
15 Btu (th) = 15 × 1054349.9999744 mJ = 15815249.999617 mJPopular Energy Unit Conversions


Convert Btu (th) to Other Energy Units