calculator
Home / Energy Conversion / Convert Btu (th) to Microjoule

Convert Btu (th) to Microjoule

Please provide values below to convert Btu (th) [Btu (th)] to microjoule [µJ], or vice versa.

switch
     


Btu (th) to Microjoule Conversion Table

Btu (th) [Btu (th)]Microjoule [µJ]
0.01 Btu (th)10543499.999744 µJ
0.1 Btu (th)105434999.99744 µJ
1 Btu (th)1054349999.9744 µJ
2 Btu (th)2108699999.9489 µJ
3 Btu (th)3163049999.9233 µJ
5 Btu (th)5271749999.8722 µJ
10 Btu (th)10543499999.744 µJ
20 Btu (th)21086999999.489 µJ
50 Btu (th)52717499998.722 µJ
100 Btu (th)105434999997.44 µJ
1000 Btu (th)1054349999974.4 µJ


How to Convert Btu (th) to Microjoule

1 Btu (th) = 1054349999.9744 µJ
1 µJ = 9.484516527E-10 Btu (th)

Example: convert 15 Btu (th) to µJ:
15 Btu (th) = 15 × 1054349999.9744 µJ = 15815249999.617 µJPopular Energy Unit Conversions


Convert Btu (th) to Other Energy Units