calculator
Home / Heat Flux Density Conversion / Convert Btu (th)/minute/square Foot to Btu (IT)/minute/square Foot

Convert Btu (th)/minute/square Foot to Btu (IT)/minute/square Foot

Please provide values below to convert Btu (th)/minute/square foot to Btu (IT)/minute/square foot, or vice versa.

switch
     


Btu (th)/minute/square Foot to Btu (IT)/minute/square Foot Conversion Table

Btu (th)/minute/square FootBtu (IT)/minute/square Foot
0.01 Btu (th)/minute/square foot0.0099933122 Btu (IT)/minute/square foot
0.1 Btu (th)/minute/square foot0.0999331222 Btu (IT)/minute/square foot
1 Btu (th)/minute/square foot0.9993312218 Btu (IT)/minute/square foot
2 Btu (th)/minute/square foot1.9986624435 Btu (IT)/minute/square foot
3 Btu (th)/minute/square foot2.9979936653 Btu (IT)/minute/square foot
5 Btu (th)/minute/square foot4.9966561088 Btu (IT)/minute/square foot
10 Btu (th)/minute/square foot9.9933122175 Btu (IT)/minute/square foot
20 Btu (th)/minute/square foot19.9866244351 Btu (IT)/minute/square foot
50 Btu (th)/minute/square foot49.9665610877 Btu (IT)/minute/square foot
100 Btu (th)/minute/square foot99.9331221755 Btu (IT)/minute/square foot
1000 Btu (th)/minute/square foot999.3312217547 Btu (IT)/minute/square foot


How to Convert Btu (th)/minute/square Foot to Btu (IT)/minute/square Foot

1 Btu (th)/minute/square foot = 0.9993312218 Btu (IT)/minute/square foot
1 Btu (IT)/minute/square foot = 1.0006692258 Btu (th)/minute/square foot

Example: convert 15 Btu (th)/minute/square foot to Btu (IT)/minute/square foot:
15 Btu (th)/minute/square foot = 15 × 0.9993312218 Btu (IT)/minute/square foot = 14.9899683263 Btu (IT)/minute/square footConvert Btu (th)/minute/square Foot to Other Heat Flux Density Units