calculator
Home / Energy Conversion / Convert Inch-pound to Btu (IT)

Convert Inch-pound to Btu (IT)

Please provide values below to convert inch-pound [in*lbf] to Btu (IT) [Btu (IT), Btu], or vice versa.

switch
     


Inch-pound to Btu (IT) Conversion Table

Inch-pound [in*lbf]Btu (IT) [Btu (IT), Btu]
0.01 in*lbf1.0708895528475E-6 Btu (IT), Btu
0.1 in*lbf1.07089E-5 Btu (IT), Btu
1 in*lbf0.000107089 Btu (IT), Btu
2 in*lbf0.0002141779 Btu (IT), Btu
3 in*lbf0.0003212669 Btu (IT), Btu
5 in*lbf0.0005354448 Btu (IT), Btu
10 in*lbf0.0010708896 Btu (IT), Btu
20 in*lbf0.0021417791 Btu (IT), Btu
50 in*lbf0.0053544478 Btu (IT), Btu
100 in*lbf0.0107088955 Btu (IT), Btu
1000 in*lbf0.1070889553 Btu (IT), Btu


How to Convert Inch-pound to Btu (IT)

1 in*lbf = 0.000107089 Btu (IT), Btu
1 Btu (IT), Btu = 9338.0311474794 in*lbf

Example: convert 15 in*lbf to Btu (IT), Btu:
15 in*lbf = 15 × 0.000107089 Btu (IT), Btu = 0.0016063343 Btu (IT), BtuPopular Energy Unit Conversions


Convert Inch-pound to Other Energy Units