calculator
Home / Flow - Mass Conversion / Convert Centigram/second to Dekagram/second

Convert Centigram/second to Dekagram/second

Please provide values below to convert centigram/second [cg/s] to dekagram/second [dag/s], or vice versa.

switch
     


Centigram/second to Dekagram/second Conversion Table

Centigram/second [cg/s]Dekagram/second [dag/s]
0.01 cg/s1.0E-5 dag/s
0.1 cg/s0.0001 dag/s
1 cg/s0.001 dag/s
2 cg/s0.002 dag/s
3 cg/s0.003 dag/s
5 cg/s0.005 dag/s
10 cg/s0.01 dag/s
20 cg/s0.02 dag/s
50 cg/s0.05 dag/s
100 cg/s0.1 dag/s
1000 cg/s1 dag/s


How to Convert Centigram/second to Dekagram/second

1 cg/s = 0.001 dag/s
1 dag/s = 1000 cg/s

Example: convert 15 cg/s to dag/s:
15 cg/s = 15 × 0.001 dag/s = 0.015 dag/sConvert Centigram/second to Other Flow - Mass Units