Home / Specific Heat Capacity Conversion / Convert Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C

Convert Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C

Please provide values below to convert Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C, or vice versa.

From: Btu (th)/pound/°F
To: Btu (IT)/pound/°C
     


Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C Conversion Table

Btu (th)/pound/°FBtu (IT)/pound/°C
0.01 Btu (th)/pound/°F0.0179879622 Btu (IT)/pound/°C
0.1 Btu (th)/pound/°F0.1798796217 Btu (IT)/pound/°C
1 Btu (th)/pound/°F1.7987962166 Btu (IT)/pound/°C
2 Btu (th)/pound/°F3.5975924331 Btu (IT)/pound/°C
3 Btu (th)/pound/°F5.3963886497 Btu (IT)/pound/°C
5 Btu (th)/pound/°F8.9939810828 Btu (IT)/pound/°C
10 Btu (th)/pound/°F17.9879621656 Btu (IT)/pound/°C
20 Btu (th)/pound/°F35.9759243312 Btu (IT)/pound/°C
50 Btu (th)/pound/°F89.9398108279 Btu (IT)/pound/°C
100 Btu (th)/pound/°F179.8796216558 Btu (IT)/pound/°C
1000 Btu (th)/pound/°F1798.7962165576 Btu (IT)/pound/°C


How to Convert Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C

1 Btu (th)/pound/°F = 1.7987962166 Btu (IT)/pound/°C
1 Btu (IT)/pound/°C = 0.5559273423 Btu (th)/pound/°F

Example: convert 15 Btu (th)/pound/°F to Btu (IT)/pound/°C:
15 Btu (th)/pound/°F = 15 × 1.7987962166 Btu (IT)/pound/°C = 26.9819432484 Btu (IT)/pound/°CConvert Btu (th)/pound/°F to Other Specific Heat Capacity Units