calculator
Home / Data Transfer Conversion / Convert SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra)

Convert SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra)

Please provide values below to convert SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra), or vice versa.

switch
     


SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra) Conversion Table

SCSI (LVD Ultra80)SCSI (Fast Ultra)
0.01 SCSI (LVD Ultra80)0.04 SCSI (Fast Ultra)
0.1 SCSI (LVD Ultra80)0.4 SCSI (Fast Ultra)
1 SCSI (LVD Ultra80)4 SCSI (Fast Ultra)
2 SCSI (LVD Ultra80)8 SCSI (Fast Ultra)
3 SCSI (LVD Ultra80)12 SCSI (Fast Ultra)
5 SCSI (LVD Ultra80)20 SCSI (Fast Ultra)
10 SCSI (LVD Ultra80)40 SCSI (Fast Ultra)
20 SCSI (LVD Ultra80)80 SCSI (Fast Ultra)
50 SCSI (LVD Ultra80)200 SCSI (Fast Ultra)
100 SCSI (LVD Ultra80)400 SCSI (Fast Ultra)
1000 SCSI (LVD Ultra80)4000 SCSI (Fast Ultra)


How to Convert SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra)

1 SCSI (LVD Ultra80) = 4 SCSI (Fast Ultra)
1 SCSI (Fast Ultra) = 0.25 SCSI (LVD Ultra80)

Example: convert 15 SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra):
15 SCSI (LVD Ultra80) = 15 × 4 SCSI (Fast Ultra) = 60 SCSI (Fast Ultra)Popular Data Transfer Unit Conversions


Convert SCSI (LVD Ultra80) to Other Data Transfer Units

SCSI (LVD Ultra80) to Bit/second
SCSI (LVD Ultra80) to Byte/second
SCSI (LVD Ultra80) to Kilobit/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Kilobyte/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Kilobit/second
SCSI (LVD Ultra80) to Kilobyte/second
SCSI (LVD Ultra80) to Megabit/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Megabyte/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Megabit/second
SCSI (LVD Ultra80) to Megabyte/second
SCSI (LVD Ultra80) to Gigabit/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Gigabyte/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Gigabit/second
SCSI (LVD Ultra80) to Gigabyte/second
SCSI (LVD Ultra80) to Terabit/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Terabyte/second (SI Def.)
SCSI (LVD Ultra80) to Terabit/second
SCSI (LVD Ultra80) to Terabyte/second
SCSI (LVD Ultra80) to Ethernet
SCSI (LVD Ultra80) to Ethernet (fast)
SCSI (LVD Ultra80) to Ethernet (gigabit)
SCSI (LVD Ultra80) to OC1
SCSI (LVD Ultra80) to OC3
SCSI (LVD Ultra80) to OC12
SCSI (LVD Ultra80) to OC24
SCSI (LVD Ultra80) to OC48
SCSI (LVD Ultra80) to OC192
SCSI (LVD Ultra80) to OC768
SCSI (LVD Ultra80) to ISDN (single Channel)
SCSI (LVD Ultra80) to ISDN (dual Channel)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (110)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (300)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (1200)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (2400)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (9600)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (14.4k)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (28.8k)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (33.6k)
SCSI (LVD Ultra80) to Modem (56k)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Async)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Sync)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Wide)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Fast Ultra Wide)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Ultra-2)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (Ultra-3)
SCSI (LVD Ultra80) to SCSI (LVD Ultra160)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (PIO Mode 0)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (PIO Mode 1)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (PIO Mode 2)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (PIO Mode 3)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (PIO Mode 4)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (DMA Mode 0)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (DMA Mode 1)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (DMA Mode 2)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA Mode 0)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA Mode 1)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA Mode 2)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA Mode 3)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA Mode 4)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA-33)
SCSI (LVD Ultra80) to IDE (UDMA-66)
SCSI (LVD Ultra80) to USB
SCSI (LVD Ultra80) to Firewire (IEEE-1394)
SCSI (LVD Ultra80) to T0 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T0 (B8ZS Payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T1 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to T1 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T1Z (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T1C (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to T1C (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T2 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to T3 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to T3 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T3Z (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to T4 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 1 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 1 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 2 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 2 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 3 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to E.P.T.A. 3 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to H0
SCSI (LVD Ultra80) to H11
SCSI (LVD Ultra80) to H12
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 1 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 1 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 2 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 2 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 6 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to Virtual Tributary 6 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to STS1 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS1 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to STS3 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS3 (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to STS3c (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS3c (payload)
SCSI (LVD Ultra80) to STS12 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS24 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS48 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STS192 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STM-1 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STM-4 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STM-16 (signal)
SCSI (LVD Ultra80) to STM-64 (signal)